For leietaker Våre eiendommer Til utleie Bondi gård Bærekraft og miljø

Pals Eiendom

Pals Eiendom AS er et solid eiendomsselskap med en attraktiv portefølje av bolig- og næringseiendommer. Vi eier og forvalter totalt 25 000 kvm næringseiendom og 2000 kvm boligeiendom. Utviklingspotensialet i eiendomsmassen er på rundt 20 000 kvm.

Rosenborggata 19 Pilestredet 75D
Sporveisgata 27 Bondi gård

Vår forretningsidé er å utvikle, forvalte og leie ut eiendom. Vi er opptatt av miljøaspektet ved eiendomsdrift, og ble i desember 2009 miljøfyrtårnsertifisert. Firmaet har to ansatte som får mye ros av våre leietagere.

André Vernfelt
Eiendomssjef
901 96 029
andre.vernfelt@pals.no
Geir Eriksen
Vaktmester
926 60 005 geir.eriksen@pals.no